През месец май тази година велосипедистите от Севлиево могат да бъдат радостни и горди. Радостни, тъй като се навършват 100 г. от създаването на едно от най-старите колоездачни сдружения в България и горди, че ние – севлиевци сме показали нашия стремеж да бъдем винаги в крак с времето, в което живеем.

 

 

Градовете са като хората - имат свой външен облик и свой характер, свое минало, настояще и бъдеще. В Севлиево тези черти на много места се сливат и преплитат - навиците и традициите на севлиевци определят външния облик на града, минало и настояще съжителстват в хармония, а бъдещето вече прозира в общата картина, която се нарича "Градът край Росица".

 

 

 

Идеята:
Да имаш велосипед в началото на XX век е било голямо удоволствие и радост, но смисълът е бил не само в това  да притежаваш велосипед, а във възможността да се прави добро за хората, за тяхното развлечение и забава.  

 

Протокол: 1
Цели на дружеството:

Днес 1 Май 1905година 9 часа вечерта, ние долуподписаните севлиевски граждани. притежатели на велосипеди а именно:

1.Иван И. Дипчиков 2.Илия Д.Денчев 3„Киро Н Киров 4.Иван Ватев Манев 5, Никола Ил. Дипчиков б.Стефан Хаджи Дончев 7.Христо Р. Цанев 8.Петър Ил. Чанков. 9„Кънчо Хр. Кънчев 10. Никофор Плачкав 11.Димитър Ст. Ванков, се събрахме в мануфактурния магазин на колоездача Кирсо Н. Киров за да разменим мисли,как може да се сгрупираме в Д-во, към което, да се присъединяват всички колоездачи от града и околията,като си избрахме за временен председател на събранието Г-н Иван Ил.Дипчиков и след като разменихме мисли решихме:

1/.Да основем Колоездачна Д-во в гр. Севлиево под название "Севлиевско  Колоездачно. Д-во. "Ластовица" »

2/.Тава ни Д-во да се стреми да прибира в редовете си,всички порядъчни хор от града и околията,които, имат велосипеди

3/.Задружна; да обхожда красивите кътове на България, а особено на околиите

4/.Дасе грижи за вестяването, обучаването и и задружността на членовете си

5/.Да устройва и взема участие в летящите пощи,било за обучение, или когато

стане нужда на армията или отечествата

6/„Да основе фонд за направата на.колодрум в града ни, който колодрум да

служи за обучение игри и забави.

7/.Дружествата да стане член на Съюза на Българските колоездачи. След тава се пристъпи към избиране на настоятелство.  От този   избор се

доби следния единодушен резултат:

1.Председател: Иван Илиев Дипчиков

2.Касиер деловодител -Стефан Хаджи Дончев

3„Първи    водач -Илия Д. Денчев

4.Съветник-Киро Н Киров, -който ще управлява дружеството  до края на тази година,

ще свикват събрания,и да имат грижата да се изготви устав на дружеството. За всичко гореизложена да се пише на съюза на българските колоездачи в столицата София

Събранието, се закри в 12 часа в полунощ.

 Председател: Иван Ил. Дипчиков

касиер деловодител: Стефан Хаджи Данчев

първи водач- Илия Д. Денчев

съветник   -Киро Н Киров

Чденаве:

1/Ив.Ватев Манев

2/Никала Ил.Дипчиков

З/ Христо Р. Цонев

4/ Петър Ил. Чонков

5/Кънчо Хр.  Кънчев

6/Димитър Ст. Ванков

 7/ Димитър Плачков

Вярно

Председател на

 Севлиевско Колоездачно Д-во:

/ Хр. Златев  /                         

Секретар при същото:

 /К.Д.Стефанов 
  • Да прибира в редовете си всички порядъчни хора от града и околията, които имат велосипеди

  • Задружно да се обхождат красиви места на родината, особено на околията.

  • Да се грижим за вестяването, обучението и задружността на своите членове.

  • Да устройваме летящи пощи за обучение или когато стане нужда на армията и отечеството.

  • Да основем фонд за направа на колодрум в града ни, който да служи за обучение, игри и забави.

  • Дружеството да стане член на "Съюза на българските колоездачи".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересна информация за:

 

Протокол N:1 от събранието...

Кой е Христо Бучекчиев...

Златю - "Знаменосецът"...

История на велосипеда...

Разказ на Вл.Владимиров

 

 

 

 

Екипът изградил сайта благодари за финансовата и морална подкрепа на "Магазин N:1" и туристическо дружество   "Росица-Мазалат"

 

KaicWebStudio 2005